top of page

Ochrana osobních údajů

Zásady práce s Vašimi údaji

Jsme společnost Zuzana Mišovičová, Trocnovská 740/33, Ostrava 702 00, IČO 09368159, DIČ CZ7757181212,

e-mail info@anade.cz, telefonní číslo +420 608 961 915.

 

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.anade.cz.

 

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I.        Zpracování osobních údajů

 

               A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře.

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, nebo jiné údaje potřebné k vyřízení objednávky (v případě velkoobchodních objednávek údaje firemní údaje o odběrateli).

 

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně objednávky, její expedici nebo pro marketingové účely.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 4 roky od naší poslední komunikace.

                 B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, případně telefonní číslo, IČO a další volitelně zadané údaje.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 4 roky od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

            C. Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

4 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@anade.cz

II.       Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Wix (společnost Wix , 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael; privacy@wix.com)

 • Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

 • Abychom mohli řádně fungovat a poskytovat Vám své zboží a služby, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:

  • poskytovatelé přepravních, tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,

  • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,

  • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,

  • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,

  • poskytovatelé analytických služeb

  • poskytovatelé právních služeb, advokáti,

  • partneři spolupracující s námi při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí.

  • Orgány veřejné správy

  • Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit.

  • Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.

  • Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.      Co byste dál měli vědět

 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@anade. nebo zavolejte na tel. č. +420 608 961 915.

IV.      Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Používané soubory cookies:

Technický název: _ga

Vydavatel Typ Cookie: Google/Analytická

Účel o popis cookies: Tento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích, kampaních a ke sledování využití webu pro analytický přehled webu. Soubory cookie ukládají informace anonymně a přiřazují náhodně vygenerované číslo k identifikaci jedinečných návštěvníků.

Doba trvání: 2 roky

Technický název:_gid

Vydavatel Typ Cookie: Google/Analytická, remarketingové, sledovací a konverzní

Účel o popis cookies: Tento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics a používá se k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají Platformu, a pomáhá při vytváření analytické zprávy o tom, jak se webové stránce daří. Analýza chování uživatelů na našich Webových stránkách pomocí analytického řešení Google Analytics.

Doba trvání: 1 den

Technický název:  _gcl_au

Vydavatel Typ Cookie: Google/analytická, marketingová

Účel o popis cookies: Ukládání a sledování konverze.

Doba trvání: stálé

Technický název: _gat_gtag_UA-237403252-1

Vydavatel Typ Cookie: Google/analytické, remarketingové, sledovací a konverzní

Účel o popis cookies: Tento soubor cookies je součástí Google Anaytics.

Doba trvání: 1 minuta

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.       Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 20.03.2023 

Privacy & Safety
bottom of page